Mekanik Tasarım

Marin CNC sistem, cihaz, parça, modül ve birimlerin mekanik yapılarının tasarımı, çeşitli ortamlarda sınanması,üretime hazır hale getirilmesi için gerekli bilgi ve donanımın geliştirilmesi ve üretim bölümlerine aktarılması aşamalarınının gerektirdiği teknoloji ve bunları gerçekleştirecek olan imkan ve kabiliyetlere sahiptir. Bu imkan ve kabiliyetler sırasıyla;

- Çeşitli bilgisayar destekli tasarım ve üretim faaliyetlerine yönelik bilgisayar altyapısı
- 3-boyutlu katı modelleme ve teknik resim programları
- Estetik ve ergonomiye yönelik endüstriyel tasarım birikimi ve imkanları
- Tasarımların, sanal ortamda sınanması gibi çözümler sunmaktadır.

Gelişen iletişim araçları, yetenekleri arttığı halde fiyatları düşen bilgisayar destekli tasarım, mühendislik, imalat sistemleri, ekonomik dalgalanmalar, her geçen gün daha düşük maliyet daha kaliteli ürün daha hızlı üretim gerektiren rekabet koşulları, imalat sanayisinde yeni yapılanmaları gündeme getiriyor. Ana sanayiler salt imalatta değil tasarımda da her geçen gün yan sanayilere daha çok iş aktarıyor. Klasik imalatçı yan sanayiler bilgisayara dayalı imalat sistemlerine geçerken bir bölümü tasarıma da başlıyor

Geriye Dönük Mühendislik Nedir?

Mühendislik genel anlamda, bir ürünün, sistemin ya da bir yapının tasarımını, üretimini ve devamlılığını sağlayan bir uzmanlık alanı ve işkoludur. Mühendislik en geniş anlamıyla; ileriye dönük (düz, forward)  ve geriye dönük (reverse) mühendislik olmak üzere ikiye ayrılır.

İleriye dönük mühendislik, klasik anlamdaki mühendislik süreçlerini kapsar. Bu süreç sistemin ya da ürünün zihinsel tasarımı ile başlar, sonra bu tasarım çeşitli işlemlerle hayata geçirilirilerek son noktaya getirilir. Bu işlemler teknik datalar, çizimler, malzeme bilgileri, model üretimi olabilir.

Bazı durumlarda yukarıda sayılan süreçlerin bir kısmı eksik olabilir. Örneğin elde ürünün kendisi mevcutken bu üründen geliştirilecek üretim/çoğaltma işlemi için elzem olan teknik çizimi, bilgisayar modeli olmayabilir. Bu gibi durumlarda parçanın orijinalinden hareket ederek geriye gitme işlemi, süreci geriye yürütme işlemi yapılır. Ürünün başlangıç aşamasındaki CAD modeli, elde edilebilir. Bu işlemlerin bütününe “geriye dönük mühendislik” denir.

GDM Uygulama Sebepleri
Geriye dönük mühendisliğe yaygın olarak aşağıdaki sebeplerden dolayı ihtiyaç duyulmaktadır:

1.Üreticinin bir parçayı uzun zamandır üretmemesi ve tekrar üretmek istemesi

2.Orijinal tasarımının yetersiz döküman-tasyona sahip olması

3.Bir ürünün orijinal üreticisinin artık bulunmaması fakat müşterilerin bu ürüne ihtiyacının olması

4.Ürünün orjinal dökümantasyonunun kaybolması veya hiç varolmamış olması

5.Ürünün bazı kötü özelliklerinin yeniden tasarlanması ihtiyacı
6.Ürünün uzun süreli kullanımına dayanarak ürüne ait iyi özelliklerin güçlendirilmesi

7.Rakip ürünün iyi ve kötü özelliklerinin çözümlenmesi

8.Ürünün performansını ve özelliklerini geliştirmede sonuca götürecek yeni yolların keşfedilmesi

9.Rakip ürünlerin anlaşılması ve daha iyi ürünlerin geliştirilmesinde rekabete dayalı kıyaslama metodlarının elde edilmesi

10.Orjinal CAD modelinin değişikliklere ya da güncel üretim yöntemleri için yeterli olmaması

11.Orjinal üretici firmanın ek/yedek parçalar sağlamada yetersiz olması

12.Orjinal üretici firmanın parça sağlamada fahiş ücret talebi

13.Modası geçmiş parçaların ya da eski üretim işlemlerinin bugünkü ve daha ucuz teknolojilerle güncellenmesi