Uyguladığımız proje yönetim hizmetleri sayesinde ana üretimin minumum maliyet, risk ve zamanda ortaya çıkması sağlanmaktadır.
Yukarıdaki diyagramda kalıp tasarım süreci açıklanmıştır.
Makina ve diğer üretimler içinde benzer diyagramlar hazırlanıp yürütülmektedir.
Kalıp yatırım harcamaları gerçekleşmeden önce kalite kontrol işlemleri yapılır
Kalıp üretimi sonrası finalize süreci daha kısa olduğundan insan kaynakları, deneme malzemeleri, enerji, makina süresi gibi ilave harcama süreçlerini minumumda tutarak ürünün pazara girme sürecini azaltır
Parça yüksek kalite ve kullanışta üretilir.